Praktijkinformatie

Spreekuren

De praktijk is telefonisch bereikbaar tussen 8.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Tussen de middag zijn wij wel bereikbaar voor spoedgevallen.

Spreekuren

Dagelijks 8.10-11.30 uur en 15.00-16.30 uur.
Tussen de middag (12.00-14.00 uur) is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
.
Tijdens een consult van 10 minuten bij uw huisarts kunt u één medisch probleem bespreken. Als u meer tijd nodig heeft, bespreekt u dan met de assistente of u een dubbele afspraak (20 minuten) kunt krijgen. De assistente vraagt telefonisch naar uw klachten om een inschatting te maken van de urgentie en de tijd die er op het spreekuur gereserveerd moet worden. De ervaring leert dat het spreekuur beter verloopt als de reden van uw komst bekend is. Als het spreekuur van uw eigen huisarts vol is, kunt u desgewenst terecht bij een van de andere artsen.
.
Als u verhinderd bent, vragen wij u de afspraak ruim van te voren af te bellen.
.
Klik hier om een online afspraak te maken

Telefonisch of e-mail consult

Aanvraag voor een telefonisch consult loopt via de assistente en kan alleen vóór 10 uur. Om goed in te kunnen schatten of uw vraag telefonisch besproken kan worden, vraagt de assistente altijd naar de reden van uw verzoek. Soms kan de assistente uw vraag direct beantwoorden en zo niet, dan kunt u na 14uur terugbellen.
.
Ter overweging: via het patientenportaal of per e-mail (infodepoort@ezorg.nl) kunt u eveneens vragen stellen aan uw huisarts. U krijgt dan per mail een reactie.
Let op: de e-mail is alleen bedoeld voor niet spoedeisende vragen en wordt niet dagelijks gelezen.

Huisbezoek

Het kan voorkomen dat u om gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen. U kunt dan bellen naar de assistente en met haar uw aanvraag voor een huisbezoek bespreken. Zo nodig neemt de huisarts eerst telefonisch contact met u op.
.
Als u vóór 11.00 uur belt, kan het huisbezoek vaak dezelfde dag geregeld worden. Huisbezoeken vinden plaats aan het begin van de middag tussen 13:00 uur en 15:00 uur.

.
Als u het bij ziekenhuisopname prettig vindt dat wij u bezoeken, kunt u dat doorgeven aan de assistente.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
.
Als u met spoed een huisarts nodig heeft, bel dan 043-3475550 en toets nummer 1 in het keuzemenu

Avond-, Nacht- en Weekenddienst (ANW)

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden van de praktijk kunt u bellen met de huisartsenpost op het telefoonnummer: 043-7500 123
.
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 17.00uur tot 08.00uur en in het weekend
.
Zie ook www.hapmaastricht.nl

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond in een multifunctioneel pand. Naast onze huisartsenpraktijk bevindt zich in dit gebouw o.a. een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, een bloedprikdienst, het diagnostisch centrum, een verloskundige, een psycholoog en een logopediepraktijk

Inschrijven als nieuwe patiënt

Vanaf 1 december 2023 hebben wij een patiëntenstop. Dit houdt in dat wij geen nieuwe patiënten meer aannemen.

Wij maken hierop een uitzondering voor de patiënten:

 • waarbij gezinsuitbreiding plaats vindt
 • waarbij gezinshereniging aan de orde is
 • die gaan samenwonen.

Ook voor nieuwe inwoners van Maastricht-West die binnen de postcode 6211 tm 6219 komen wonen maken wij een uitzondering. Deze nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden bij de praktijk.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de assistentes.

Huisregels

Voor uw en onze veiligheid hanteren wij de volgende huisregels in onze huisartsenpraktijk:

 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in uw dossier.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
 • Respecteer de privacy van onze patiënten en medewerkers en maak geen foto’s, geluidsopnamen of filmpjes zonder toestemming van de betrokken personen.
 • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels/ bij diefstal wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Bloedprikken

Volwassenen:
Maandag tot en met vrijdag van 7.30uur tot 12.30uur kunt u bloed laten prikken bij de prikdienst van het MUMC in Annadal. Het is niet nodig hiervoor een afspraak te maken.
Let op: de prikdienst in Annadal is verhuisd naar het Souterrain -1.
Zie ook: https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/bloed-prikken
.
Kinderen:
Bloedprikken bij kinderen kan alleen in het MUMC zelf. De bloedafname in het MUMC is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30uur tot 17.30uur.
Zie ook: https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/bloed-prikken

Herhaalmedicatie

U kunt op verschillende manieren uw herhaalrecepten aanvragen:

1. Telefonisch via de receptenlijn

Bel het praktijknummer 043-3475550, keuze 2

U kunt de receptenlijn 24uur per dag inspreken. Als u vóór 11.00 uur inspreekt, ligt uw herhaalreceptuur na 2 dagen bij de apotheek klaar.  Dringende recepten kunt u dezelfde dag afhalen.

Geef bij het bestellen de volgende informatie:.

   • naam van het medicijn
   • sterkte van het medicijn en hoe vaak per dag u dit medicijn gebruikt
   • periode waarover u een herhaling wilt
   • naam van uw apotheek
   • telefoonnummer waarop we u eventueel kunnen terugbellen
   • Indien een andere arts iets in uw medicatie veranderd heeft, geef dan aan om welke reden uw medicatievoorschrift veranderd is.

 

2. Online via het patiëntenportaal

U kunt u aanmelden voor het patiëntenportaal via onze assistenten.

 

3. Email

U kunt de praktijk een mail sturen.

Geef bij het bestellen de volgende informatie :.

   • naam van het medicijn
   • sterkte van het medicijn en hoe vaak per dag u dit medicijn gebruikt
   • periode waarover u een herhaling wilt
   • naam van uw apotheek
   • telefoonnummer waarop we u eventueel kunnen terugbellen
   • Indien een andere arts iets in uw medicatie veranderd heeft, geef dan aan om welke reden uw medicatievoorschrift veranderd is.

 

4. Herhaalservice apotheek

Als u langdurig dezelfde medicijnen gebruikt, kunt u de herhaalservice bij uw apotheek aanvragen. U hoeft dan zelf geen herhaalrecepten meer aan te vragen.

Praktijkondersteuning

Om mensen met een chronische ziekte, en hun naasten, goed te kunnen begeleiden werkt in de praktijk een praktijkondersteuner (POH) somatiek, die u samen met uw huisarts bijstaat.
.
Chronische ziekten zijn bijvoorbeeld longziekten, suikerziekte en hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner van de huisarts (POH) is speciaal opgeleid om mensen met chronische ziekten te begeleiden, zij kan veel taken zelfstandig uitvoeren. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met uw huisarts. De praktijkondersteuner vervangt uw huisarts niet. De praktijkondersteuner heeft eigen spreekuren en visites, via de assistente kunt u een afspraak maken (zie spreekuur).

Doktersassistente

De doktersassistenten zijn getraind om u via de telefoon of aan de balie advies te geven over veel voorkomende klachten. Zij maken daarbij gebruik van protocollen en overleggen zo nodig met uw huisarts over hun contact met u. Taken die assistenten zelfstandig uitvoeren en waarvoor u direct met hen een afspraak kunt maken:
.

   • Bloeddruk meten
   • ECG maken
   • Glucose (bloedsuiker) meten
   • Injecties toedienen
   • Oren uitspuiten
   • Spirometrie (longfunctie)
   • Uitstrijkje afnemen (bevolkingsonderzoek)
   • Urine nakijken*
   • Verwijderen van hechtingen
   • Wondverzorging
   • Wratten behandelen
   • Zwachtelen

.

* Wij verzoeken u vriendelijk uw ochtendurine vóór 11.00uur in te leveren.

Huisarts in opleiding

Met enige trots kunnen wij melden dat onze huisartsenpraktijk vanaf maart 2015 aangemerkt is als leerwerkplaats voor huisartsen in opleiding vanuit de universiteit in Maastricht.
.
De huisartsen in opleiding hebben de artsopleiding voltooid en hebben daarna werkervaring in het ziekenhuis of daarbuiten opgedaan. Zij zijn bevoegd om zelfstandig mensen te behandelen tijdens het spreekuur. Tijdens de huisartsopleiding wordt hen de kneepjes van het vak bijgebracht om tot een bevoegde en bekwame huisarts uit te kunnen groeien. De huisarts in opleiding bespreekt alle casuistiek met de huisarts en roept zo nodig de begeleidende huisarts er direct bij.
.
Vanaf 1 maart 2023 werkt Lisa Müllenberg bij ons als huisarts in opleiding. Zij is een eerstejaars huisarts in opleiding. Zij zal in de praktijk werken op maandag, dinsdag en vrijdag. Om goede feedback te kunnen krijgen zullen er, alleen met uw toestemming, ook nu en dan opnames gemaakt worden van het consult. Deze opnames zijn zeer waardevol voor het leerproces. Zij zijn beveiligd en worden na ongeveer 1 jaar gewist. (Soms worden deze ook nog gebruikt op het opleidingsinstituut en worden dan na maximaal 2 jaar gewist) Indien u niet wilt dat het consult met u opgenomen wordt, kunt u dat aangeven.

Co-assistent

Als opleidingspraktijk begeleiden wij ook co-assistenten. Dit zijn geneeskundestudenten tijdens de laatste 3 jaar van hun opleiding. Zij werken altijd onder supervisie van een van de huisartsen.
Sinds 2 april werkt Janne als co-assistent in onze huisartsenpraktijk. Janne is al eerder in onze praktijk werkzaam geweest in een andere functie. Wij verwelkomen Janne met veel plezier terug in onze praktijk!

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo heeft u bijvoorbeeld het gevoel dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.
U kunt uw klacht ook digitaal indienen via onderstaand formulier:

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis?

Heeft u reizigersadvies en/of reizigersvaccinatie nodig, dan verwijzen wij u naar de GGD of de Ease Travel Clinic in Maastricht.

reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk.
De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts.
.
U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 55,-.

Tarieven

Wanneer u in Nederland woont en een Nederlandse zorgverzekering heeft, is een bezoek aan de huisarts gratis.
Iedere zorgverzekering heeft een eigen risico. Aanvullend onderzoek, zoals laboratoriumonderzoek of een röntgenfoto, medicijnen en een verwijzing naar een medische specialist vallen onder uw eigen risico. Dit betekent dat daar wel kosten voor bij u in rekening worden gebracht.
.
Mensen met een buitenlandse zorgverzekering betalen het consult voorafgaand aan het bezoek aan de balie en krijgen hiervan een rekening. Deze rekening kan worden ingediend bij uw verzekering.

Kort consult € 37,00

Lang consult €74,00

Kleine chirurgische ingreep €110,00

tarieven
Translate »
Call Now Button